Jede traktor, jede …

Tak přesně takhle se jmenuje výstava historických traktorů v pražském Národním zemědělském muzeu. Dvě desítky strojů jsou vystaveny v suterénu muzea a jako bonus ještě jeden stabilní motor a benzínový výdejní stojan. Všechny traktory pocházejí ze sbírek Muzea zemědělské techniky v Čáslavi, kde je umístěno celkem 70 historických traktorů naší i zahraniční produkce.

Jede traktor, jede

Expozice v Čáslavi patří k největším evropským sbírkám a každý rok v měsíci červnu se zde koná akce s názvem Dědečkův traktor, kde jsou tyto stroje předváděny v chodu. Tak pokud se vám líbí tyto koráby polí, neváhejte. Traktory v NZM v Praze jsou k vidění celoročně, v Čáslavi potom od dubna do října.

Redakce