Classic Car Króžek Brno
http://www.cck-brno.com/_forum/

Pravidla diskusního fóra CCK
http://www.cck-brno.com/_forum/viewtopic.php?f=6&t=812
Stránka 1 z 1

Autor:  Albert [ čtvrtek 20. červen 2013, 21:40 ]
Předmět příspěvku:  Pravidla diskusního fóra CCK

PRAVIDLA INTERNETOVÉHO FÓRA CLASSIC CAR KRÓŽKU BRNO

Pravidlo 1:
Každý uživatel je povinen sledovat, brát na vědomí a plně akceptovat zprávy a nařízení v sekci Informace administrátorů. Jména témat a důležitá upozornění

Pravidlo 2:
Témata je nutno zakládat ve správných sekcích tak, aby obsah tématu co nejlépe korespondoval s obsahem sekce. Není povoleno vložení stejného tématu do více sekcí. Nesprávně založená nebo duplicitní témata budou bez upozornění přesunuta nebo odstraněna.

Pravidlo 3:
Každý uživatel je osobně zodpovědný za každý svůj příspěvek na tomto fóru. Pokud příspěvek obsahuje copyrightem chráněný obsah, automaticky se předpokládá, že autor příspěvku vlastní k tomuto obsahu všechna nezbytná oprávnění a licence. Při porušení pravidel může být Váš příspěvek bez upozornění upraven, nebo odstraněn.

Pravidlo 4:
Členství na těchto stránkách je bezplatné. Při porušení pravidel fóra, obecných pravidel slušného chování, nebo pokynů moderátorů, může být uživatel potrestán udělením důtky - tzv. bludišťákem. Uživatel se musí řídit pokyny moderátorů a administrátorů fóra. Nesmí se pokoušet obejít jakýmkoliv způsobem udělenou důtku, nebo pokyny moderátorů. Pokud tak učiní, nebo se dopustí jakéhokoliv jiného hrubého porušení pravidel fóra a/nebo morálních hodnot, bude s okamžitou platností vyloučen z tohoto fóra.

Pravidlo 5:
Urážky, osočování, rasistické a vulgární příspěvky stejně jako spamming budou znamenat Vaše vyloučení z fóra.

Pravidlo 6:
Jakékoliv VEŘEJNÉ obviňování, pomluvy a napadání administrátorů, moderátorů a ve specifických případech i uživatelů bude znamenat Vaše OKAMŽITÉ vyloučení z fóra bez posouzení oprávněnosti Vašeho obvinění. Slovo moderátorů tohoto fóra je konečné.

Pokud potřebujete řešit konflikt s jakýmkoliv moderátorem, obraťte se výhradně pomocí NEVEŘEJNÝCH (PM, ICQ, e-mail) komunikačních kanálů přímo na něj, popř. na kohokoliv z administrátorů. Pokud touto cestou nedospějete k dohodě, máte k dispozici mail v kontaktních informacích na webu CCK. Váš případ poté posoudí správa klubu a mohou navrhnout vhodné řešení Vašeho problému, které může vyústit např. i k potrestání moderátora - nebo Vás. Zdůrazňujeme: jakýkoliv pokus o VEŘEJNÉ obvinění kohokoliv z Classic Car Króžku pro Vás znamená okamžitý BAN bez ohledu na pravdivost čí nepravdivost Vašeho obvinění.

Pravidlo 7:
Je zakázáno nabízení a vypalování CD/DVD, jiného nelegálního software a přímé uvádění licenčních, product atd. kódů v příspěvcích. Porušení tohoto bodu Pravidel může znamenat okamžité vyloučení uživatele z fóra.

Pravidlo 8:
Zakazuje se používání vtipů a příspěvků s tématikou postižených, sexuální orientace, pornografie, náboženství a nebo rasové diskriminace. Není povoleno přímé (pomocí tagu IMG) zobrazení pornografických materiálů. Příspěvky s dětskou nebo animal pornografií budou smazány a jsou důvodem Vašeho vyloučení z fóra.

Upřesnění termínů: dětskou pornografií je v souladu se zákonem míněn i jakýkoliv náznak sexu týkající se osoby mladší 15ti let, animal pornografií jsou opět v souladu se zákonem míněny veškeré praktiky, které jakýmkoliv způsobem vedou k týrání či usmrcení zvířat.

Pravidlo 9:
Platí striktní zákaz cílené reklamy či jakékoliv formy propagace komerčních projektů (lze povolit individuálně) a českých nebo slovenských diskusních fór. Posouzení komerčnosti projektu je na moderátorech fóra, jejich rozhodnutí je konečné. Za cílenou reklamu je považováno i umístění odkazu v podpisu uživatele, pokud se nejdená o uživatelovy webové stránky. Zvlášť závažné porušení tohoto bodu pravidel bude důvodem k Vašemu okamžitému vyloučení z fóra.

Pravidlo 10:
Příspěvky bez věcného obsahu mohou být vyhodnoceny jako spam - to může být důvodem k okamžitému potrestání uživatele.

Pravidlo 11:
Uživatel může mít a používat jen jeden uživatelský účet, v případě porušení tohoto pravidla lze sankce aplikovat na všechny dotčené účty.

Při vážném porušení kteréhokoliv z pravidel může být nick daného uživatele zablokovaný a příspěvky porušující pravidla budou smazány, případně přesunuty do skryté sekce pro případné pozdější jednání s příslušnými stranami.

Pokud je na začátku fóra nějaké téma označené jako "Důležité" nebo "Oznámení", je potřeba si ho přečíst! Ve většině případů v takto označených tématech kmenový moderátoři upřesňují pravidla pro to konkrétní fórum, nebo tam lze najít jiné, neméně významné informace.

Než se začnete ptát na nějaké informace podívejte se v dané sekci zda se tam již podobný problém neřeší, nebo neřešil. Zamezíte tak zbytečným připomínkám a sami nebudete "zelenáčem". Pokud se totiž odpověď na váš dotaz nalézá jen o jedno dvě témata dál asi vám na něj nikdo nebude odpovídat.

Striktně dodržujte rozdělení v sekci Bazar. Prodám či koupím. V případě že dojde k prodeji, napište příspěvek s textem ve smyslu "prodáno - smazat" a moderátor inzerát smaže.

Dodržujte vlákno daného tématu!!! Jakékoliv příspěvky, které s tématem nesouvisí budou bez předchozího varování smazány.

Když už jste se na fórum přihlásili a chcete ho využívat, uveďte alespoň nějaké informace o sobě. Stačí uvést nick nějaký kontakt (ICQ, EMAIL) a uveďte místo bydliště. Alespoň město. Usnadníte tak korespondenci v případě potřeby poradit. Většinu "starších a zkušených" uživatelů již unavuje odpovídat na otázky tisíckrát zodpovězené a na žádost o osobní pomoc v případě že žadatel bydlí na druhé straně republiky.

Administrátoři a moderátoři děkují za dodržování těchto pravidel. Nejde o žádnou buzeraci ale o to že pak se všem uživatelům bude lépe hledat pomoc a fórum nebude zaplácáno nesmysly.


Následuje ještě desatero chování na internetu:

Pravidlo 1. Jsme všichni lidé.
Nikdy nezapomínej, že ten, kdo čte tvůj příspěvek je člověk – osoba, kterou můžeš snadno urazit a ponížit. Není slušné urážet druhé.
Nikdy nepiš na Internetu nic, co bys nedokázal druhému říci do tváře.
Když už chceš druhého napadat, sděl to předem.

Pravidlo 2. Řiď se na Internetu stejnými pravidly jako v reálném životě. Tedy:
Chovej se eticky.
Porušování zákona je špatná Netiquette.

Pravidlo 3. Uvědom si, kde se zrovna nalézáš.
Netiquette je na různých webech různá.
Nejdříve se dívej kolem sebe, pak se projev.

Pravidlo 4. Měj ohled na ostatní.
Je v pořádku, když si myslíš, že to, co právě děláš, je nejdůležitější věc ve vesmíru. Ale neočekávej od ostatních, že s tebou budou souhlasit.
Přečti si nejdříve rady či FAQ (tento dokument), než se aktivně projevíš.
Zvaž, kdy je dobré použít přímý mail (oslovit přímo) a kdy umístit příspěvek do veřejné diskuse.
Piš příspěvky, které jsou k věci. Máš-li příspěvek na jiné téma, najdi pro něj vhodnou diskusní skupinu.
Pokud nesouhlasíš s obecnou úrovní či zaměřením serveru či diskusí, neříkej všem ostatním, jak jsou pitomí. Prostě jdi pryč.

Pravidlo 5. Nedělej ostudu sám sobě. Zkontroluj si po sobě pravopis.
Piš o tom, čemu rozumíš a tak, aby to dávalo smysl.
Nepokládej „návnady“ pro flame-war. (Neprovokuj.)

Pravidlo 6. Poděl se o své znalosti.
Znáš-li odpověď na kladené technické otázky, pak ji poskytní.
Pokud obdržíš odpovědi od uživatelů přímo do e-mailu, vytvoř shrnutí, „FAQ“ a umísti jej do diskuse.

Pravidlo 7. Měj svou vášeň pro diskuse pod kontrolou.
Neodpovídej na provokativní příspěvky.
Nenadávej ostatním za chyby v českém nebo anglickém jazyce.
Jestli jsi umístil provokativní příspěvek nebo jsi spustil či přispěl k „flame war“, omluv se.

Pravidlo 8. Respektuj právo na soukromí druhého.

Pravidlo 9. Nezneužívej svou moc (například i expertní znalosti).
Čím více jí máš, tím je důležitější, abys s ní zacházel citlivě a korektně.

Pravidlo 10. Promíjej chyby ostatním.
Také jsi kdysi na internetu začínal!


Volně podle http://www.albion.com/netiquette

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/