Prosincová schůze

Poslední schůze v tomto roce se bude konat ve středu 3. 12. od 19 hodin. Pozor! Schůze proběhne opět na novém místě!

Classic Car Króžek logo

 

Jelikož jde o poslední schůzi v tomto roce a je nutné vyřešit několik důležitých věcí, prosíme všechny naše členy o přítomnost. Alespoň na chvilku.

No a kde že se to sejdeme? Na základě negativní listopadové zkušenosti jsme se rozhodli vyzkoušet nové místo. A to Pivovarskou restauraci na Mendlově náměstí.         

Tož se těšíme na hojnou účast.

Vébor.