O CCK

FIVAClassic Car Króžek logoasociacevcc_velke

Classic Car Króžek Brno, klub v AČR, (dále CCK Brno) je řádným členem Asociace Veterán Car Clubů AČR.

Asociace Veterán Car Clubů – Autoklubu České republiky (AVCC AČR) je člen mezinárodní organizace FIVA – Fédération Internationale des Véhicules Anciens.

Classic Car Króžek Brno je veterán klub, který sdružuje majitele, příznivce, renovátory a fandy historických vozidel, s hlavním zaměřením na kategorii classic, tedy vozy našich otců či dědů, které nejen naše silnice brázdily v dobách ještě poměrně nedávných. Na rozdíl od mnoha jiných veterán klubů mají u nás své právoplatné místo i tzv. youngtimery (bez ohledu na zemi původu), jež se všeobecně těší stále větší oblibě jak u jejich majitelů, tak i v řadách široké veřejnosti.

Členové Classic Car Króžku Brno neomezují svůj zájem jen na stroje, ale sbírají i další dobové předměty všeho druhu, jako jsou hračky, fotoaparáty, rádia, mince a bankovky, drobné umělecké předměty a nespočet dalších relikvií. Významné místo má dobová móda a módní doplňky, které působivě dotváří atmosféru na srazech atp. V neposlední řadě leží v ohnisku zájmu i dobová kultura, čili film, divadlo a samozřejmě hudební směry, na prvním místě R’n’R (čti: rokenrol). Nostalgie spojená s technickou i kulturní tvorbou padesátých až sedmdesátých let však není v žádném případě spojená s jakýmkoliv politickým zřízením nebo režimem.

Historie klubu

Historie Classic Car Króžku Brno se počala psát začátkem devadesátých let, v době, kdy došlo k prudkému nárůstu počtu pořádaných burz a srazů, na kterých se setkávali majitelé, sběratelé, nadšenci, renovátoři a fandové historických vozidel. S postupujícím časem se někteří z nich setkávali stále častěji, což mělo za následek vznik neformálního přátelského sdružení. S narůstajícím počtem členů nastala potřeba řešit mnohé administrativní záležitosti a tak bylo dne 9. května 2001 založeno oficiální občanské sdružení pod názvem Classic Car Króžek.

První část názvu našeho klubu plně vystihuje hlavní oblast zájmu. Tedy  klasické motocykly, automobily a veškeré jejich příslušenství vyráběné v poválečných letech, které jsou dle členění FIVA uváděny v kategoriích E, F, G, nebo-li prostě Classic. Slovo Króžek vyjadřuje jak příslušnost k Brnu, které je známé svým strécovským hnutím a hantecem, tak i kontinuitu s prvním interním pojmenováním, vzniklým ještě v dobách neformálního statutu klubu.

Classic Car Króžek se ihned po své registraci chopil organizátorské iniciativy a začal pořádat vlastní akce. Tou první byl ještě v roce 2001 Classic Car Weekend.  Hned další rok následuje uspořádání Classic Škoda Weekendu. Počet a velikost akcí, které členové CCK pořádají, nebo jichž se účastní, narůstal. Po čase bylo jasné, že pokud Classic Car Króžek bude chtít kvalitu akcí a rozsah svých činností dále zvyšovat, bude pro něj výhodnější oželet plnou samostatnost a vstoupit do většího uskupení. Tato snaha byla završena 12. prosince 2005, kdy se CCK stává plnoprávným členem Autoklubu České republiky. S tím dochází k drobné změně názvu klubu, který nyní je Classic Car Króžek Brno, klub v AČR. Členství v AČR našemu klubu zjednodušilo fungování a po řádném zápisu do Asociace Veteran Car Clubů AČR (AVCC AČR), umožnilo vznik klubové testační komise. Díky tomu tak nyní můžeme všem našim členům, příznivcům i jednotlivcům z řady široké veteránské veřejnosti zabezpečit i kvalitní servis při testování historických vozidel.

Současnost a budoucnost

V současnosti leží hlavní pole působnosti Classic Car Króžku Brno v pořádání srazů, jako je Classic Car Weekend a testování historických vozidel. Dále potom CCK Brno organizuje mnoho menších akcí a to jak v Brně a jeho okolí, tak i na místech vzdálenějších. Výjimkou nejsou ani akce, jejichž cíl leží v zahraničí. Mimo to se členové CCK Brno účastní řady dalších veteránských či společenských akcí. Za zmínku stojí zejména pravidelná prezentace klubu v rámci brněnské Motortechny, nebo participace na tématických výstavách v Technickém muzeu města Brna, Muzeu města Bystřice nad Pernštejnem a mnoha dalších akcích, jak třeba v areálu Brněnských veletrhů a výstav, tak i na dalších místech. Samozřejmostí je účast našich členů na mnoha dalších akcích po celé republice.

Všechny tyto činnosti se snažíme dále rozvíjet a zvětšovat jak šíři záběru, tak zejména jejich kvalitu. Jedním z důkazů jsou i tyto nové webové stránky, které si kladou za cíl zlepšit informovanost jak o dění v Classic Car Króžku Brno samotném, tak v oblasti veteránismu, či motorismu obecně. V neposlední řadě by zde měli najít informace či rady všichni ti, kteří se potýkají s různými problémy při renovacích svých veteránů, či v poslední době tak oblíbených youngtimerů. Stranou nejsou ani ti, co se pouze zajímají o historii nejen z oblasti motorismu. Samozřejmostí je možnost vložení dotazu v našem diskusním fóru.