Testace historických vozidel

Classic Car Króžek Brno, jakožto řádný člen Asociace Veteran Car Clubů AČR, má oprávnění provádět klubové testace historických vozidel (někdy též označované jako veteránské testace). Tato služba je dostupná jak členům klubu, tak i všem zájemcům z řad široké veteránské veřejnosti. Členové CCK však mají výrazně výhodnější cenové podmínky. Na základě klubové testace se uděluje „Osvědčení o testaci vozidla na historickou původnost“, které je nutné k připuštění a následnému provedení krajské testace, při níž se posuzuje technický stav vozidla. Testační komisaři CCK jsou členy jihomoravské krajské testační komise, díky čemuž CCK dokáže zajistit komplexní servis v oblasti klubových i krajských testací pro všechny zájemce nejen v regionu Brno a okolí, ale i pro jižní Moravu obecně.

Vozidlu s platnými doklady, které jezdí na běžných SPZ/RZ, zcela dostačuje klubová testace. Ta slouží jako doklad o určitém stupni zachovalosti a tím pádem i hodnoty vozidla. Pro vozidlo s platnou klubovou testací lze využít zvýhodněnou sazbu povinného ručení a v případě nezaviněné nehody lze doklad o testaci použít při jednání s pojišťovnou o výši pojistného plnění. Vozidlu zůstává původní TP a SPZ/RZ. Další podrobnosti v kapitole o klubových testacích.

Nemá-li vozidlo platné doklady, nebo nemá vůbec žádné (např. renovace mnoho let opuštěného vozidla, nebo vozidla přivezeného ze zahraničí), je klubová testace na historickou původnost prvním stupněm k získání veteránských dokladů a tzv. „zelených“ značek, neboli také „Véček“. Po úspěšné klubové testaci lze vozidlo přistavit ke krajské testaci, která zkoumá technický stav a v podstatě nahrazuje STK. Klubová i krajská testace má platnost jeden rok, nejdéle ovšem do 31.5. následujícího roku. V tomto termínu je nutné obnovení obou testací. Obě retestace je nutné absolvovat ve stejném pořadí, tedy nejprve retestovat vozidlo u klubové a teprve poté u krajské komise. Zde je nutné podotknout, že krajskou retestaci lze provést nejpozději do jednoho měsíce po retestaci klubové!