Cesta s HV do zahraničí

Cestování a výlety s veteránem jsou vždy pěkným útěkem ze současného uspěchaného světa. Na každou vyjížďku se pochopitelně každý těší, a to tím víc, čím je cíl cesty vzdálenější. Zcela samostatnou kapitolou jsou cesty s veteránem za hranice naší zemičky, tedy do zahraničí. Ty většinu lidí obvykle zcela pohltí a tak si mnohdy ani neuvědomí všechny souvislosti a možné záludnosti, které souvisí zejména s věkem plechového miláčka. Proto je dobré přečíst si následující informace a na cesty do zahraničí se vybavit potřebnými dokumenty, které jsou zárukou toho, že cesta proběhne opravdu v klidu a bez možných nepříjemností s úřady.

V případě cesty historického vozidla do zahraničí, je nutné pamatovat na jistá pravidla a omezení, která souvisí se zákonem č. 80/2004 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Vstupem ČR do EU nedošlo ke zrušení tohoto zákona, ale v jeho novelizaci byl zaveden statut vývozu předmětů kulturní hodnoty na dobu určitou. Tato formulace se vztahuje zejména na výjezdy historických vozidel do zahraničí. Dle dikce zákona totiž každé historické vozidlo starší 50-ti let, v případě že jede za hranice, třeba na výlet nebo jízdu historických vozidel, musí mít „Osvědčení o povolení k vývozu na dobu určitou“.

Pro vystavení tohoto povolení je nutné opatřit si originály potřebných tiskopisů. Ty lze zakoupit v prodejnách státních tiskopisů SEVT pod číslem 30_990_2. Všechny čtyři tiskopisy formuláře (A,B,C,D) vyplňte stejně. Vyplňuje se jen přední strana. Tj. jméno, příjmení, rodné číslo, adresa včetně směrovacího čísla, důvod vývozu, místo vývozu a adresa příjemce.
K žádosti se přikládají fotografie vozidla ve formátu 9×13 cm. A to jak předo-boční, tak i zado-boční pohled. Je vhodné použít stejné fotografie (záběry), jaké jsou použity u klubové či krajské testace. Fotografie se nikam nelepí, jen přikládají k žádosti a to v počtu jednoho páru, ke každému výtisku žádosti. Celkem tedy 4 páry. Fotografie musí být na fotografickém papíru.
Poznámka: K žádosti též přiložte xerokopii technického průkazu, popř. průkazu historického vozidla. Formulář žádostí musí být originál. Jsou na něm totiž plastotypová razítka, takže xerokopii nelze použít.

Upozornění: Výše uvedené povolení neplatí v případě vývozu z důvodu prodeje do zahraničí! Pro tento případ je povolení odlišné a to na formuláři SEVT 30_990_01.

Další podrobnosti najdete zde.

Územní působnost

Žádosti o „Osvědčení o povolení k vývozu na dobu určitou“ směřujte na níže uvedené instituce, v závislosti na místě vašeho trvalého bydliště.

Technické muzeum v Brně má vymezenu působnost pro následující kraje:

 • Jihomoravský
 • Moravskoslezský
 • Olomoucký
 • Vysočinu
 • Zlínský

Národní technické muzeum v Praze má vymezenu působnost pro následující kraje:

 • Jihočeský
 • Karlovarský
 • Královéhradecký
 • Liberecký
 • Pardubický
 • Plzeňský
 • Prahu
 • Středočeský
 • Ústecký