Přepis bez ekopoplatku

Většina nás veteránistů ví, jaké problémy nastávají po koupi nového přírustku. Na mysli máme zejména komplikaci při přepisu našeho nového veterána na dopravním inspektorátu, kdy se nám vinou tzv. ekopoplatku pořizovací náklady veteránu zvýší o 10.000,- Kč. Díky novému typu testace se ale této pasti lze vyhnout a uskutečnit běžný přepis bez ekopoplatku.

Testace pro odpuštění ekopoplatku je novým instrumentem, umožňující prominutí a tím pádem i nezaplacení poplatku na podporu sběru a likvidace autovraků, lidově zvané též ekovýpalné, bursíkovné, atp. při přepisu vozidla. Jelikož se jedná o nový úředně posvěcený postup, je nutné dodržovat jistá pravidla a omezení.

Na jaká vozidla lze ekotestaci uplatnit?

Ve stručnosti řečeno lze instrument ekotestace použít u jakéhokoliv veteránu, splňujícího požadavky na historické vozidlo u klubové testace.

Kdo má oprávnění ekotestace provádět?

Není to ani klubová, ani krajská testovací komise. Je to třetí nově vzniklá tzv. Pověřená testovací komise. Její složení většinou více či méně kopíruje krajské testační komise, ale nemusí tomu tak být všude. Jiný kraj, jiný mrav. Kontakt na  příslušnou Pověřenou testovací komisi pro váš daný kraj vám sdělí na vašem místně příslušném dopravním odboru, v krajím případě na dopravním odboru vašeho krajského města.

Cena za testaci je jednotná a byla stanovena ve výši 3.000,- Kč. Tato výše je závazná pro všechny Pověřené testovací komise. Jestliže vám tedy někdo uvádí jinou cenu, je to signál něčeho vysoce nestandartního. A je jedno, zda-li je uváděná částka vyšší nebo nižší.

Důležité upozornění: Na základě Stanoviska Ministerstva dopravy ČR k testování silničních vozidel na historickou původnost zn. 521/2014-150-ORG/18 ze dne 12.5.2015 bylo dočasně ukončeno testování vozidel pro odpuštění ekopoplatku. Bližší informace najdete ZDE.

Co je k testaci potřeba?

  • Kontaktovat dotyčnou komisi.
  • Vyplnit testační protokol (v zásadě shodný s protokolem pro klubovou, resp. krajskou testaci).
  • Připravit si 6 párů fotografií (viz klubová testace).
  • Kopie celého technického průkazu a protokolu z poslední STK.
  • Dostavit se na místo dohodnuté s testační komisí.

Mám platnou testaci pro odpuštění ekopoplatku a co dál?

V případě kladného výsledku testování stačí se s platným protokolem vypravit na váš příslušný dopravní úřad. Zde zcela běžným způsobem zahájíme úkon přepisu vozidla. Ke všem ostatním formulářům u okýnka přidáme dotyčný protokol o ekotestaci. Na jeho základě nám bude prominuto zaplacení ekopoplatku. Tato skutečnost se zaznamenává i  do technického průkazu vozidla, kde se objeví kouzelná formulace: „Osvobozeno od eko poplatku dle zákona 297/2009 Sb. § 37e, odst. 3″. Díky tomuto je vozidlo od placení eko výpalného osvobozeno i při dalších následujících přepisech.

Důležité upozornění

  • Testace pro odpuštění ekopoplatku se vztahuje jen na opravdu pěkná auta a veterány. Tedy taková, která mohou projít klubovou či krajskou testací. Auta v předrenovačním stavu a různé vyžilé staré vraky vám nikdo neotestuje.
  • Testace pro odpuštění ekopoplatku je platná POUZE pro odpuštění ekopoplatku. NELZE ji tedy použít např. pro sepsání veteránské pojistky, atp.
  • Navzdory některým fámám, které kolují po internetu, nelze k odpuštění ekopoplatku použít běžnou klubovou testaci, ani testaci krajskou. Pokud náhodou některý úřad tyto testace uznal, bylo to jen a pouze jeho chybou. Z našich informací k těmto ojedinělým chybám docházelo jen těsně po zavedení ekotestace, kdy úřady nebyly ještě dostatečně informovány.
  • Metodické pokyny, stanovující jednotný výklad při vyplňování žádosti o provedení testování historického vozidla na základě mezinárodního technického kodexu FIVA, najdete ZDE.

Závěrem

Jsme velmi rádi, že se po dlouhých letech usilovného vyjednávání podařilo institut ekotestace uvést do praxe. Těší nás to o to víc, že to byl právě Classic Car Króžek Brno, který na konci roku 2008 inicioval a spolu s dalšími veteránkluby (např. VCC Dvůr Králové a mnohé další) vedl dlouhé a cílevědomé vyjednávání s poslanci všech možných i nemožných stran. (Viz naše poslanecká výzva)

Zpočátku se sice naše situace zdála beznadějná, ale díky opakovanému a systematickému kontaktování poslanců se podařilo doslova dotlačit novelu zákona č.297/2009 Sb., kterou se změnil zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákon č.56/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích až do finále a dne 20.9.2009, tedy prakticky po roce snažení, byla novela zákona konečně schválena. Zavládla velká radost z dobře odvedené práce, jenže … nic není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. V praxi, tedy na úřadech k žádné změně nedošlo. Stále se platilo ekovýpalné. Proč? Z jednoduchého důvodu – ministerstvo dopravy nevydalo vnitřní prováděcí vyhlášku, která úřadům určuje, jak mají při výkladu zákonů postupovat. Díky neexistenci nové vyhlášky tak úřady postupovaly stále podle původních předpisů.

Začal tedy nový tlak, tentokrát na ministerstvo dopravy, aby konalo. Jenže komunikace s ministerstvem byla ještě obtížnější, než s poslanci. Na ministerstvu se stále střídali pracovníci, takže málokdy se jednalo dvakrát se stejným člověkem. Stále byly slyšet jen sliby. Tu do půlroku, jindy do měsíce…  Celé předchozí snažení nás a mnoha dalších lidí, se tak začalo rozplývat v nedohlednu. Po několika letech společného tlaku a čekání, kdy už se zdálo vše ztracené, bylo úsilí všech zainteresovaných lidí konečně korunováno úspěchem. Stalo se tak 10.5. 2012, tedy za více než dva roky!!! od schválení zákona, kdy vešla v platnost prováděcí vyhláška č.144/2012 Sb., na jejímž základě mohly dopravní úřady začít konečně aplikovat znění v tu dobu již dlouho platného, avšak v praxi nevymahatelného zákona.

Takže nezbývá nic jiného, než poděkovat všem kolegům z mnoha dalších veteránských klubů, že se k této akci připojili a tím obrovským způsobem přispěli k realizaci institutu ekotestace. Uvědomujeme si, že její praktické provedení není zdaleka ideální, neboť neřeší předrenovační stavy, ale i tak jde o velký krok kupředu, který mnoha veteránistům ušetří nemalé částky, které tak mohou investovat smysluplněji do dalšího zachování mnoha kusů automobilové historie.

A zcela na závěr ještě jedno ponaučení. Nikdo za nás nic neudělá. Co si nevymůžeme sami, to mít nebudeme. A je jedno jestli jde o poplatky za stará auta, nebo o něco úplně jiného. Princip zůstává stejný. Tak si to pamatujme. Pro dnes. Pro příště.