Termíny testací

Vážení žadatelé o retestaci, kolegové, majitelé HV!

Vzhledem k tomu, že (re)testování HV a silničních vozidel s prokázanou historickou původností probíhá pouze v novém elektronickém informačním systému, nelze retestovat po staru jen v papírové podobě, jak jste byli doposud zvyklí. Doba platnosti retestace je 24 měsíců. Poplatky dle nové ekonomické směrnice.

Retestování v novém IS obnáší pro Vás, žadatele, dodání více podkladů pro retestaci Vašeho vozidla.

Pro úspěšné retestování je nutné nám poslat následující podklady:

 • scan původní testace – jeden soubor ve formátu PDF, obsahující všechny 4 stránky protokolu původní testace vozidla.
 • scan PHV, nebo TP – jeden soubor ve formátu PDF, obsahující i hlavní stránky dokumentu.
 • aktuální foto vozidla – u automobilů s levo-předním pohledem a pravo-zadním pohledem, u motocyklů s levostranným a s pravostranným pohledem. Tříkolová vozidla fotit jako auto.
 • fotku motorového prostoru, u motocyklu detail motoru
 • fotku VIN, nebo výrobních čísel
 • fotku předních sedadel a pohled do interiéru vozu, u motocyklu foto sedla
 • fotku tachometru s čitelným údajem ujetých km – u vozidel bez tachometru (např. Manet 90) foto místa, kde se tachometr montoval u jiné verze.
 • nově povinný údaj:  dodání informace o vrtání/zdvihu [mm], + objem motoru
 • E-mail majitele
 • Telefon majitele

Vhodné typy fotografií jsou JPG a PNG. Maximální velikost fotografií do 6MB, nebo PDF

Krajské testace pro Brno a oblast jižní Moravy probíhají v areálu STK na ulici Opavská v areálu pošty.

Připomínáme, že klubovou testaci musí mít prodloužena i vozidla na veteránských SPZ a to před provedením krajské retestace!

Je nutno použít tiskopis PROTOKOL O ROČNÍ PROHLÍDCE, který je ke stažení ZDE.  Uchazeč o retestaci si údaje v hlavičce formuláře vyplňuje sám! Teprve s takto vyplněným a klubovou retestací potvrzeným formulářem, lze přistoupit ke krajské komisi k retestaci!

Termíny krajských testací pro rok 2023:

 • 21.4 pátek
 • 22.4. sobota
 • 5.5 pátek
 • 6.5. sobota
 • 12.5.pátek
 • 13.5.sobota

Časy:

 • pátek – od 14:00 – 17:00
 • sobota – od 8:00 – 12:00

Termíny klubových testací pro rok 2023:

Termín klubové (re)testace  si dohodněte individuálně s některým z našich testačních komisařů, viz: Testační komise.

Vzhledem k administrativní náročnosti nelze provést retestování na hist. původnost a technickou způsobilost součastně, tak jako tomu bývalo v minulých letech. Proto žádáme zájemce o retestování, aby se vždy nahlásili předem a dodali požadované dokumenty.  Na ul. Opavskou v dané termíny, se mohou dostavit pouze zájemci, s již vyřízenou retestací na hist. původnost (klubovou testací).

Děkujeme za pochopení.

Limit pro prodloužení testací je do 31.5. 2023. Důrazně ale všechny žádáme, aby nenechávali vše na poslední chvíli. Časové možnosti našich testačních komisařů nejsou neomezené a tak by se vám také mohlo stát, že testaci nestihnete prodloužit včas.