Termíny testací

Uchazeči o krajskou (re)testaci historického vozidla, tj. veteránu, jsou obvykle obesláni dopisem, ve kterém mají uveden termín, kdy se mají s vozidlem dostavit. Krajské testace pro Brno a oblast jižní Moravy probíhají v areálu STK na ulici Opavská v areálu pošty.

Připomínáme, že klubovou testaci musí mít prodloužena i vozidla na veteránských SPZ a to před provedením krajské retestace!

Je nutno použít tiskopis PROTOKOL O ROČNÍ PROHLÍDCE, který je ke stažení ZDE.  Uchazeč o retestaci si údaje v hlavičce formuláře vyplňuje sám! Teprve s takto vyplněným a klubovou retestací potvrzeným formulářem, lze přistoupit ke krajské komisi k retestaci!

Termíny krajských testací pro rok 2019:

  • pátek 5.4. 14:00 – 17:00
  • sobota 6.4. 8:00 – 11:00
  • pátek 26.4. 14:00 – 17:00
  • sobota 27.4. 8:00 – 11:00
  • pátek 3.5. 14:00 – 17:00
  • sobota 4.5. 8:00 – 11:00

Termíny klubových testací pro rok 2019:

Termín klubové testace  si dohodněte individuálně s některým z našich testačních komisařů, viz: Testační komise.

Dále lze využít termínů krajských testací. V tom případě si ale předem ověřte, že ve Vámi uvažovaném termínu bude zástupce Classic Car Króžku Brno na krajských testacích přítomen. Člen CCK nemusí být u krajských testací přítomen ve všech jejich termínech!!!

Limit pro prodloužení testací je do 31.5. 2019. Důrazně ale všechny žádáme, aby využili např. výšeuvedených možností a nenechávali vše na poslední chvíli. Časové možnosti našich testačních komisařů nejsou neomezené a tak by se vám také mohlo stát, že testaci nestihnete prodloužit včas.