Dokumenty ke stažení

Zde nabízíme ke stažení nečastěji používané dokumenty v oblasti testací historických vozidel a jiné další potřebné informace.

 

Technický kodex FIVA

Nejzásadnější dokument, který definuje, klasifikuje a třídí historická vozidla.
Plné a platné znění.

Testační formulář

Plným názvem: Žádost o provedení testování historického vozidla

Interaktivní elektronický formulář. Každý zájemce o testování vozidla by si jej měl stáhnout a vyplnit na vyznačených místech. Vyplněný formulář poté posílá dotyčné klubové testační komisi k dopracování.

Protokol o roční prohlídce

Protokol o roční prohlídce a retestování historického vozidla.
Je platný jak pro klubovou, tak i pro krajskou retestaci.

Seznam registračních míst HV v ČR

Úplný seznam registračních míst historických vozidel ve všech krajích ČR.
Obsahuje adresy, telefonické a mailové kontakty.

Pokyny k ekotestacím

Metodické pokyny upravující způsob provádění tzv. ekotestací, tj.
Testací pro odpuštění poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků.

Metodické pokyny pro testování

Dokument stanovující jednotný výklad při vyplňování žádosti o provedení testování historického vozidla na základě mezinárodního technického kodexu FIVA.

Vyhláška č. 355/2006 Sb.

Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace a provozu,
způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

Novela vyhlášky č. 355/2006 Sb.

Novela z roku 2012, kterou byla upravena vyhláška č. 355/2006 Sb.