Otevření služebny VB

aneb o 35 roků zpět

Dne 16. 10. 2010 došlo v jedné obci jihovýchodním směrem od Brna k zajímavé a nevysvětlitelné události. Občané byli v šoku, popírači vědecky neodůvodnitelných situací neměli slov. Z čistajasna se totiž listy kalendáře vrátily o celých 35 roků zpět. Ve střediskové obci se tento den konalo slavnostní otevření nové služebny Veřejné Bezpečnosti.

Otevření služebny VB

Kromě místních, službukonajících příslušníků SNB, zde bylo mnoho jejich soudruhů, kteří bděli nad dodržováním pořádku a zákonů ČSSR. Slavnosti se zúčastnil i soudruh plukovník z městské správy SNB v Brně. Nic nebylo ponecháno náhodě a tak se ve střediskové obci objevilo několik soudruhů ze Státní bezpečnosti. Pro větší krytí si zajistili vozidlo s SPZ z druhého konce republiky a vydávali se za pracovníky Televizní služby. Proti případným demonstrantům byli na místě i těžkooděnci. Nakonec ale nebyli třeba, neboť se celá akce odehrála přesně tak, jak byla soudruhy z krajské správy naplánována.

img_2500

Po slavnostním otevření, recepci a přípitku, vyrazila celá kolona do Gottwaldova na návštěvu zdejší krajské správy SNB. Něco se ale po cestě přihodilo, neboť zcela zmatená kolona přijela k městu, které bylo cedulí označeno jako Zlín a nikolivěk Gottwaldov. Tohle byla zajisté práce nějakých diverzních podvratných živlů, sponzorovaných imperialistickými rozvědkami.

Na krajské správě jsme byli velmi vřele soudružsky přivítáni. Byla nám předvedena veškerá technika, vč. operačního velitelství. Protože se jedná o strategické zařízení a vybavení, které slouží k ochraně lidu Československé socialistické republiky, jsou fotografie předmětem státního tajemství a tudíž nezveřejnitelné.

img_2572

Z krajské správy následoval zrychlený přesun do muzea veteránů, kde se nás ujal osobně pan Samohýl a provedl nás po celém muzeu. Ukázku doplnil bohatým a zajímavým výkladem.

Den se počal chýliti ke konci, takže jsme se rozloučili s Gottwaldovem a naše kolona vyrazila zrychleným přesunem zpět směrem ke střediskové obci se služebnou, přičemž jsme cestou, již za tmy, splnili jednu služební povinnost. Jelikož se naše žaludky započaly dožadovati krmě, provedli jsme v jednom podniku hloubkovou šťáru. Jejím výsledkem byl dopadený, celostátně hledaný kuchař Svatopluk Kuřátko, který musel v rámci soudně nařízené rekonstrukce činu, připravit značný počet jídel. Předměty doličné byly nakonec snědeny a kuchař vzat na milost.

img_2609

Cestou z restauračního podniku byla zadržena podezřelá osoba a dopravena na čerstvě otevřenou služebnu. Tato událost byla zachycena pracovníky z Československé televize pro pravidelný pořad Maják. O dění za proběhlý den byla nakonec dálnopisně odeslána svodka na Federální kriminální ústřednu.

img_2615

Další den se naše delegace rozloučila s příslušníky, tvořícími posádku služebny. Těm tak započala doba rutinní služby. Děkujeme ze milé soudružské přijetí a slibujeme, že tuto služebnu v budoucnosti opět navštívíme.

Práci čest!

img_2520

Poznámka autora: Z důvodu momentálního nedostatku barevných fotografických materiálů, je drtivá většina přiložených fotografií černobílých. Dle sdělení generálního ředitele společnosti Foma, soudruha Přikryla, by se situace se zásobováním barevným materiálem měla zlepšit již v příští pětiletce.

Albert

Fotogalerie