Den Policie v Ostravě

Pozvání od pracovníků Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje  na jimi pořádaný Den Policie ČR, který se konal 12.6. v Ostravě, nebylo možné odmítnout. Zúčastnili jsme se jej spolu s dalšími kolegy z Policejní historické společnosti. 11.6. proběhl na služebně nástup celé jednotky a po dokončení příprav jsme se vydali na cestu.

Den Policie v Ostravě

Cesta po dálnici pěkně ubíhá a tak přijíždíme do policejního zařízení poblíž Ostravy vcelku brzy. Po přivítání a ubytování se odebíráme na přilehlou zahradu, kde u přichystaného grilu trávíme zbytek dne a následný večer v družném rozhovoru.

V nedělní ráno velmi brzy vstáváme, abychom stihli společnou snídani a následný nástup do služby. Odjíždíme do Ostravy a v 8:00 již parkujeme u ostravského hradu, kde si zabíráme a následně ohrazujeme část připraveného stání.

Během následující hodiny přijíždí i ostatní účastníci a to jak čeští, tak i mnozí zahraniční. Nabízí se nám tak ojedinělá příležitost podrobně si prohlédnout zahraniční služební techniku a samozřejmě i podebatovat se zahraničními kolegy.

Před polednem zanecháváme své stroje na místě a odjíždíme do centrály Báňské záchranné služby, kde se nás ujímá jeden ze zkušených instruktorů – záchranářů. Následuje téměř tříhodinová velmi zajímavá a podrobná exkurze, během níž nám jsou ukázány veškeré služební prostory, pomůcky a nástroje, vč. praktických ukázek. Jako bonbónek jsme provedeni i tréninkovým polygonem, velmi věrně imitující skutečné těžební štoly, kde se cvičí budoucí záchranáři. Polygon umožňuje věrnou simulaci různých stavů, tj. zaplynování, zadýmení, velké zvýšení teploty prostředí atp.

Vozidla na stanici Báňské záchranné služby

Po vyčerpávající exkurzi v Báňské záchranné službě se vracíme zpět k ostravskému hradu. V rychlosti stíháme lehký oběd a již rychle pospícháme k našim strojům, abychom se mohli zařadit do kolony služebních vozidel, s nimiž odjíždíme k ostravské radnici.

Vozidla PHS před radnicí v Ostravě

Zde se vozidla přeskupují do logických celků a probíhá krátká statická výstava. V mezičase ke mě přichází jeden z organizátorů dnešního Dne PČR a snaží se mi do auta vnutit zpěvačku Helenu Zeťovou, která se účastní doprovodného kulturního programu. Do debaty se vkládá jeden ze dvou plukovníků, které mám na palubě a ten rozhoduje, že s námi Zeťová nepojede. Mezitím se výstava u radnice nachýlila ke konci a všechna auta se za doprovodu světel a vrzu vrací přes město k hradu. Následuje slavnostní raut a oficiální ukončení programu.

Po rozloučení se zahraničními kolegy ještě sledujeme odlet dvou vrtulníků a následně i my nasedáme do aut a vyrážíme zpět k domovské služebně. Slunce se již sklonilo za obzor, přičemž cesta je ještě dlouhá, byť naštěstí po dálnici pěkně ubíhá.

Děkujeme pracovníkům z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje za pozvání a pěknou náplň dne a těšíme se někdy příště opět na viděnou.

Albert

Fotogalerie