XI. Classic Car Weekend

Dobré počasí se letos ukázalo být poměrně úzkým profilem a  termín konání XI. CCW, tj.  9. – 11. 9. 2011, nebyl výjimkou. Temně zatažená obloha nevyvolávala příliš mnoho optimismu, ale i přes to se na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem sjela docela obstojná skupina vozidel. Během dne se nakonec i vyčasilo a tak byla nálada hned lepší, aby večer vygradovala na tradiční Oldies party.

XI. Classic Car Weekend

Vše se odehrávalo podle tradičního scénáře. Tzn., že nechyběla Famózní oboustraná krasojízda, obsahující záludné netradiční, lehce soutěžní úkoly pro soutěžící. Letos to bylo:

  • Edukační fejsbukové soiré
  • Zamiř a pal! – dovednostně – ekologické hrátky s brannými prvky
  • Hádej, co máš na jazyku – degustační cvičení (tentokrát připravené specialistkou z hotelu Grand!)

Z organizačních důvodů se tentokrát nekonala Pompézní soutěž elegance. Místo ní byla na programu módní dobová přehlídka, v provedení spolku Svrateckých žen, doprovázená rockabilly skupinou Atomic Hot Rod. Po módní přehlídce proběhlo losování tomboly a rozdání cen účastníkům.

Následné opětné vystoupení kapely bylo ale narušeno zásahem příslušníků VB a zatčením několika podvratných živlů. O narušené pacienty se postaral kolega docenta Chocholouška. :-D

Po kulturně-osvěžující přestávce ve Svratce následoval přesun do kempu ve Svratouchu, kde proběhla tradiční a neodmyslitelná Bombastická oldies party, za doprovodu skvělých The Fireballs. Zatraceně živá tancovačka se protáhla až do pozdních hodin.

Organizační vébor CCK Brno

Fotogalerie