Slavnosti chleba – Slup 2006

Jak jsem jel a nelitoval

Když jsme obdrželi od Mgr. Sylvie Dykové z Technického muzea Brno pozvánku do Slupu na Slavnosti chleba, přiznám, že se mi až tak moc jet nechtělo. Jde přece jen o akci zaměřenou na tradiční lidová řemesla a setkání dětských, folklorních souborů. Výstava veteránů je zde jen doplňkem programu, podobně jako jízdy historickými autobusy do bunkru v Šatově.

Vyhlídka na pohodové svezeníčko krásnou krajinou jižní Moravy, podpořená předpovědí pěkného počasí však byla velmi lákavá – a tak jsem jel.

Slavnosti chleba - Slup 2006

Zjistil jsem, že monumentální, renesanční mlýn ve Slupu stojí za prohlídku, stejně jako bunkr v Šatově nebo zámek v Jaroslavicích. Překvapila mě úroveň a nasazení dětských souborů. Obyčejně se při poslechu lidovek ošívám, ale děcka hrála s takovou vervou a nasazením, že jsem nejenom vydržel, ale se i dobře bavil.

Zatímco pánové obdivovali vystavenou techniku, dámy se většinou věnovaly konzumaci burčáku,* já se vrátil do dětství nákupem maxipendreku. Pozdě odpoledne se kolona rozdělená na kempaře a domovníky přesunula ze Slupu do domovů kolem Znojma, nebo do Jevišovic.

Archeologické nálezy svědčí o tom, že Jevišovice si jako místo vhodné k táboření člověk vybírá už tisíce let a tak jsme zde zakempovali také. Pod hradem Suchého Čerta hned u přehrady v pečlivě udržovaném kempu Veselka. Czerwův Elvis, Andyho grilované speciality a Siggiho velmi dobře zásobená mobilní vinotéka pak spolu s teplou nocí a naplno rozsvíceným měsícem v úplňku vytvořila náladu, ve které jsme si potykali i s geniem loci**

Nedělní program byl dílem improvizace. Kávička, odjezd do muzea motocyklů v Lesné, opět kávička, odjezd na sběr hub s hubeným výsledkem, pozdní oběd a nakonec další improvizace s kurzem směrem Pálava. V Pavlově nás při kávičce se zmrzlinou zastihl podvečer.

Slavnosti chleba - Slup 2006

Jel jsem, viděl jsem, nelitoval jsem. A příští rok pojedu zas.

*burčák – výsledek tzv. bouřlivého kvašení hroznového moštu (nehotové víno). POZOR! – nezaměňovat s onou nahnědlou tekutinou, prodávanou pod stejným názvem u silnic a ve větších městech.

** genius loci – viz slovník cizích slov

J.K.