Den Sboru národní bezpečnosti

Jak jsme na loňské návštěvě otevření nové služebny Veřejné bezpečnosti slíbili, tak jsme se letos do střediskové obce vrátili. 16.4. 2011, tedy v předvečer dřívějšího svátku 17.4., si zde Policejní historická společnost připomínala Den Sboru národní bezpečnosti.

Den Sboru národní bezpečnosti

Po přivítání delegace a zahájení programu nám byly ukázány novinky, přibyvší od loňského otevření služebny. Následovala společná pamětní fotografie příslušníků.

Poté jsme se v organizované koloně přesunuli do Křenovic k památníku prvorepublikového velitele místní četnické stanice, vrchního strážmistra Jaroslava Látala, který byl smrtelně postřelen ve službě dne 3.10. 1937, následkem čehož následující den, tj. 4.10. 1937 následkům vážných zranění podlehl. Zde byla uctěna jeho památka.

img_2998

Následoval přesun na oběd, po kterém jsme odjeli do objektu zvláštního určení, kde proběhlo přezkoušení odborné způsobilosti příslušníků.

img_3009

Celá akce byla v pozdním odpoledni ukončena na Mohyle míru.

img_3019

Albert

Fotogalerie