Termíny testací 2023

Oznamujeme termíny a podrobnosti k testacím a retestacím pro rok 2023.

Termíny krajských testací

  • 21.4 pátek
  • 22.4. sobota
  • 5.5 pátek
  • 6.5. sobota
  • 12.5.pátek
  • 13.5.sobota

Časy:

  • pátek – od 14:00 – 17:00
  • sobota – od 8:00 – 12:00

Místo konání

Areál STK na ulici Opavská v areálu pošty.

Důležité upozornění

Věnujte, prosím, pozornost důležitým informacím a podrobnostem, které jsou uvedeny na stránce v tomto odkazu!!!

Nedodržení postupu a neplatná klubová retestace znamená nemožnost provedení krajské retestace, což znamená že Vaše historické vozidlo pozbyde oprávnění k provozu na pozemních komunikacích!

Termíny krajských testací

Termín klubové (re)testace  si dohodněte individuálně s některým z našich testačních komisařů, viz: Testační komise.

Vzhledem k administrativní náročnosti nelze provést retestování na hist. původnost a technickou způsobilost součastně, tak jako tomu bývalo v minulých letech. Proto žádáme zájemce o retestování, aby se vždy nahlásili předem a dodali požadované dokumenty.  Na ul. Opavskou v dané termíny, se mohou dostavit pouze zájemci, s již vyřízenou retestací na hist. původnost (klubovou testací).

Děkujeme za pochopení.

Limit pro prodloužení testací je do 31.5. 2023. Důrazně ale všechny žádáme, aby nenechávali vše na poslední chvíli. Časové možnosti našich testačních komisařů nejsou neomezené a tak by se vám také mohlo stát, že testaci nestihnete prodloužit včas.